Các số điện thoại cần biết

– Công an thành phố: 064 3852361 – Bưu điện trung tâm Vũng Tàu: 064 3623483 – Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu: 064 3832667 – Petro Taxi: 064 3851851 – Mai Linh Taxi: 064 3565656 Có liên quan

– Công an thành phố: 064 3852361

– Bưu điện trung tâm Vũng Tàu: 064 3623483

– Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu: 064 3832667

– Petro Taxi: 064 3851851

– Mai Linh Taxi: 064 3565656

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *