Bà Rịa – Vũng Tàu công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn

Du lịch Vũng Tàu: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến ngày 31/12/2018. Theo đó, Quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 với tổng số 219 di tích. Riêng thành phố Vũng Tàu, có tổng cộng 76 địa điểm đã được kiểm kê trong đó có 17 di tích quốc gia, 01 di tích cấp tỉnh và 58 di tích chưa xếp hạng.

Du lịch Vũng Tàu
Di tích Đình Thắng Tam được xếp hạng cấp quốc gia

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến 31/12/2018 đồng thời bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định phân cấp quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh. Cùng với đó, hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh và định kỳ 5 năm thực hiện rà soát, kiểm kê và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời đề xuất UBND tỉnh phương án tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp nghiêm trọng (đối với các di tích có giá trị tiêu tiểu gắn liền phát triển du lịch).

Đối với các UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn được UBND tỉnh phân cấp quản lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước và của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, nhất là các di tích hiện đang xuống cấp, bị lấn chiếm và chồng lấn ranh đất đồng thời xây dựng phương án xử lý tình trạng lấn chiếm, chồng lấn đất di tích; xây dựng kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh./.

Xem thêm: Lễ hội Đình Thần Thắng Tam Vũng Tàu, Lễ hội Kỳ Yên đình Thắng Tam 2019.
Nguồn: Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *