Ngành Du lịch phát động phong trào thu đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngành Du lịch phát động phong trào thu đua chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021), Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tỉnh (12/8/1991- 12/8/2021) nhằm tạo động lực thi đua trong từng tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành du lịch Tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI giao cho ngành du lịch cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo và thiết thực, hiệu quả.

Theo đó Kế hoạch yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện phong trào thi đua phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của tập thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần tránh phô trương, hình thức; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm, từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua bằng các nội dung thiết thực, cụ thể. Đối tượng thi đua là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nội dung cụ thể được phát động là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra sức thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI giao cho ngành du lịch tỉnh như các chỉ tiêu Về dịch vụ lưu trú: đạt 6,76%; Về dịch vụ lữ hành: đạt 12,2%; Tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE); du lịch sinh thái chất lượng cao; du lịch lịch sử, tâm linh; Bên cạnh chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết giao, ngành du lịch tỉnh tập trung phối hợp các Sở, ngành liên quan thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh đến năm 2021…

Thời gian phát động phong trào từ nay đến hết tháng 6 năm 2021. Hình thức khen thường cấp Nhà nước, cấp Tỉnh và của Sở Du lịch./.

Xem thêm: S Ở DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU VÀ SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK LẮK: Ký kết hợp tác phát triển du lịch

Nguồn: UBND Thành phố Vũng Tàu.

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *