Từ 00 giờ, ngày 3/8/2020 dừng hoạt động karaoke, bar, vũ trường

Thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo công văn số 7886/UBND-VP ngày 2/8/2020 và công văn 5660/UBND-VP ngày 2/8/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thực hiện […]

Thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo công văn số 7886/UBND-VP ngày 2/8/2020 và công văn 5660/UBND-VP ngày 2/8/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Thực hiện các biện pháp đóng cửa, tạm dừng đối với các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường …các dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động văn hóa thể thao..
Cấm tụ tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách 2m tại nơi công cộng (ngoại trừ trường học, bệnh viện….).

Công văn 7886 UBND TỈnh Bà Rịa Vũng Tàu7886/UBND-VP Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn 5660 UBND Thành phố Vũng Tàu5660/UBND-VP Thành phố Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *