Các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường

Các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 06/02/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh đã ban hành Công văn số 141/SVHTT-QLVH&DSVH ngày về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tại Công văn, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các đơn vị Dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương. Đối với các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Du lịch Vũng Tàu - Lễ hội chưa khai mạc phải tạm dừng
Lễ hội chưa khai mạc phải tạm dừng

Sở Văn hóa và Thể thao giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và việc giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương và yêu cầu Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung trên và thường xuyên thông tin, báo cáo phản ánh tình hình để Sở Văn hóa và Thể thao kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

Tại Vũng Tàu, UBND Thành phố cũng đã ban hành Công văn số 646/UBND-VHTT ngày 10/02/2020 về việc tiếp tục thực hiện việc tạm dừng các hoạt động lễ hội. Theo đó, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị Tiếp tục thực hiện việc tạm dừng các hoạt động lễ hội để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách biết, thực hiện; các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đặc biệt là Công an Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc chấp hành các quy định về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, đồng thời thường xuyên báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo. Kết hợp với các biện pháp trên, Thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các lễ hội, di tích và những nơi có khả năng tập trung đông người như các cơ sở tôn giáo, chợ, siêu thị .. về cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra./.

Nguồn: Uy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu
Xem thêm: Ngành du lịch trong “cơn bão” Corona, Du lịch Vũng Tàu tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch ( vi rút corona )

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *