Thành phố chỉ đạo hỗ trợ việc trực hỗ trợ du lịch trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2019

Thành phố chỉ đạo hỗ trợ việc trực hỗ trợ du lịch trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2019

Thực hiện Công văn số 21-CV/BCĐ ngày 22/4/2019 của Ban chỉ đạo 09-16 và Kết luận của Trưởng BCĐ 09-16 Thành phố tại cuộc họp ngày 23/4/2019 về việc tăng cường công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2019. Dự báo lượng khách du lịch đến Vũng Tàu trong dịp này sẽ rất đông, nhằm tăng cường cho công tác hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho nhân dân và du khách, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 1901/UBND-VP ngày 25/4/2019 yêu cầu các cơ quan như Phòng Nội vụ, Kinh tế,Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo tăng cường hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động việc đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường đến các phường trọng điểm về du lịch

Theo đó UBND Thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng phân công lực lượng đến cùng trực hỗ trợ du lịch các phường trọng điểm về du lịch cùng tham gia với địa phương trong việc tuyên truyền vận động, đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường tại các phường. Lực lượng hỗ trợ mỗi phòng cử lãnh đạo và chuyên viên mỗi buổi hỗ trợ 02 người. Thời gian thực hiện cao điểm ngày 30/4 và 01/5/2019. Cụ thể như Phòng Nội vụ tăng cường hỗ trợ cho Phường 1; Phòng Tư Pháp tăng cường hỗ trợ cho Phường 2 ; Phòng Kinh tế tăng cường hỗ trợ cho Phường 5; Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường hỗ trợ cho Phường 10 ; Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường hỗ trợ cho phường Thắng Tam.

Đồng thời đối với UBND các Phường 1, 2, 5, 10, Thắng Tam bố trí lực lượng hỗ trợ của các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố cùng tham gia trong việc tăng cường công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn theo kế hoạch, cuối đợt lễ thông tin kết quả phối hợp về đơn vị có lực lượng hỗ trợ./.

Du lịch Vũng Tàu
Vận động không cho du khách mang thức ăn xuống bãi tắm, công viên – Du lịch Vũng Tàu

Nguồn:Báo Bà Rịa Vũng Tàu

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *