Thành phố Vũng Tàu tổ chức giải leo núi Hải Đăng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Thành phố Vũng Tàu tổ chức giải leo núi Hải Đăng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Nhằm tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2019), vừa qua, UBND thành phố Vũng đã ban hành Kế hoạch số 637/KH-UBND ngày 19/02/2019 về việc Tổ chức giải leo núi Hải Đăng hưởng ứng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Theo đó, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; từng bước xây dựng thói quen luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể lực cho mọi người để nâng cao hiệu quả trong lao động, học tập, sản xuất xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Bên cạnh đó, góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày quốc tế lao động 1/5, hưởng ứng giải Việt dã và Marathon toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, giải leo núi Hải Đăng hưởng ứng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 sẽ huy động lực lượng ở tất cả các cơ quan, đơn vị, phường, xã trong toàn thành phố. Đối tượng tham dự là tất cả cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Mỗi đơn vị lập thành 01 đoàn vận động viên tham dự giải và có xác nhận của cơ quan chủ quản. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham dự giải leo núi Hải Đăng hưởng ứng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; đảm bảo giải thành công với các tiêu chí “Đoàn kết, Trung thực, Cao thượng và Tiến bộ”. Nội dung thi là Thi đồng đội 15 người. Mỗi phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đều phải đăng ký một đoàn tham dự giải (Nếu các đơn vị không đủ số lượng vận động viên tham dự có thể liên kết với đơn vị khác).

Thời gian khai mạc và thi đấu giải leo núi Hải Đăng hưởng ứng phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 sẽ tiến hành lúc 6 giờ 00 phút ngày 17/3/2019 (Chủ nhật) tại Nhà văn hóa Thanh niên Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 160 Hạ Long, phường 1, thành phố Vũng Tàu).

UBND thành phố Vũng Tàu giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch tổ chức, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và trực tiếp hỗ trợ chỉ đạo việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trong thành phố./.

Nguồn: UBND Thành phố Vũng Tàu

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *